SPAP Studio ARCO, arch. Mirosław Leśnik & arch. Andrzej Popławski, tel.: 22 641 95 36, 507 047 237, 502 031 502, e-mail: studio@studioarco.pl

Informacje

Studio ARCO działa od 1995 roku w strukturach organizacyjnych Stowarzyszenia Polskich Artystów Plastyków poprzez samodzielne autorskie pracownie architektoniczne. Działalność statutowa Studia obejmuje kształtowanie przestrzeni architektonicznej w realizacji projektowanych budynków oraz wnętrz obiektów mieszkalnych, budownictwa ogólnego i sakralnych. Zakres naszej działalności to także projekty modernizacji i adaptacji budynków, w tym obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Autorskie pracownie Studia ARCO kierowane są przez arch. Mirosława Leśnika i arch. Andrzeja Popławskiego – projektantów o znacznym dorobku w zakresie projektowania i realizacji, potwierdzonym przez Ministra Kultury i Sztuki oraz przez Stowarzyszenie  Architektów  Polskich  nadaniem  statusu Architekta – Twórcy. Projektanci Studia ARCO mają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz są członkami Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP. Przy opracowaniach wielobranżowych współpracują z doświadczoną  kadrą  techniczną wszystkich specjalności budowlanych.

Studio ARCO gwarantuje szybkie i perfekcyjne wykonanie zleconych zadań oraz pełne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym.  W swojej działalności stosujemy nowoczesne komputerowe techniki projektowe z zastosowaniem licencjonowanego profesjonalnego oprogramowania.

Regon: 142972078, NIP: 951-15-87-330, KRS: 0000246989 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.